Åstorp/Kvidinge IBS - Vi satsar för framtiden
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Åstorp/Kvidinge IBS
Innebandy
Styrelsen

Till alla våra medlemmar och målsmän till yngre utövare.
2024-06-04 11:25

Vi vill informera er om en av de senaste händelserna, som kommer att ha stor påverkan på vår förening framöver. Saken gäller hur tjänstemän på Kultur- och fritidsförvaltningen, tillsammans med den politiska ledningen hanterar hyreshöjning av kommunens faciliteter (dvs hyra av lokaler och anläggningar).

 

 

På kommunfullmäktige den 27 maj beslutade SD, M och KD om hyreshöjning för kommunens faciliteter. Övriga partier önskade att en grundlig risk- och konsekvensbedömning skulle göras innan beslut. Den nu beslutande hyreshöjningen kommer att göras under två år, där även en fortsatt indexuppräkning kommer att ske. Man betonar att barn och ungdomsverksamhet inte kommer få någon höjning. Detta är för oss en sanning med modifikation. Vi har en gemensam föreningskassa, vilket innebär att ökade kostnader påverkar hela föreningen. Indexuppräkning påverkar alla hyror, dvs även barn och ungdomsverksamhetens hyra. I vårt fall landar indexhöjningen på cirka 10-15 %. Noterbart är att föreningsbidrag från Åstorps Kommun ej indexregleras.

 

Säsongen 22/23 hade vi i princip samma nivå på hyra och bidraget från kommunen cirka 90 000 kr. För säsongen, som nyligen avslutats, var bidraget på 83 000 kr och hyran 162 000 kr.  Med den nya taxan uppstår ytterligare hyresökningar med cirka 60 000-100 000 kr om året, medan bidragsdelen förblir oförändrad. Konsekvenser när båda hyresökningarna är genomförda, blir att föreningen får cirka 85 000kr i bidrag och uppskattningsvis i intervallet 300 000-400 000 kr i hyror. Vi har sedan oktober 2023 arbetat stenhårt med att förklara på vilket sätt det är ett feltänk från förvaltning och våra förtroendevalda att göra denna höjning. Responsen har dock uteblivit. Vi har därtill vid två tillfällen sett hur förvaltningen gjort ändringar i beslutsunderlaget, som vi anser missgynnat föreningen. Detta har skett efter de påpekanden om upplevda orimligheter, eller rena felaktigheter, som framförts till förvaltningen. Vid framförandena tackade man oss för uppmärksamheten och uppgav att det skulle rättas till. Vi informerade även ordförande i Kultur- och fritidsnämndens ordförande Camilla Olsson samt kommunalråd Peter Lindberg. När ärendet skulle upp till beslut den 27 maj noterade vi veckan innan, att det var det felaktiga dokument som låg till grund i ärendet. Denna gång informerades kommunalråd och oppositionsråd. När beslutet skulle tas i Kommunfullmäktige inkom kommunalrådet med ett rättningsyrkande i ärendet.

 

Kommunen har vid tre tillfällen haft dialogmöte med kommunens föreningar. Vår upplevelse av dessa möten har varit att det legat föga fokus på dialog, däremot hårt styrda frågor från kommunen gällande vad som skulle diskuteras. Vid senaste dialogmötet den 27 februari, som hölls mellan förvaltning, politiker och förening fick vi fyra frågeställningar. På vårt möte deltog Jonny Norrby, chef på Kultur- och fritidsförvaltningen, Camilla Olsson, ordförande Kultur- och fritidsnämnden (M) samt Kommunalråd Peter Lindberg (SD). Från ÅK/IBS styrelse deltog Jill Camper, Tobias Axelsson och Lennart Hultberg. Utöver att givetvis avhandla deras fyra frågeställningar, var vårt önskemål att komplettera dialogen med ytterligare fyra frågor. Dessa skickades in en vecka innan mötet för att kunna förberedas svar på, men frågorna hanterades inte och svar har inte inkommit än i dag.

 

Det arbete med after school som föreningen bedriver sedan två år tillbaka, har Idrottscentrum i Lund räknat fram att vi som förening bidrar till Åstorps kommun med 7 200 000kr i samhällsnytta årligen.  Frågor som denna borde vara värdeskapande att diskutera.

 

Vi kan förstå att kommunens ekonomi är ansträngd, men kan samtidigt räkna upp en rad märkliga beslut och dess konsekvenser genom åren, som starkt bidragande orsaker. Vår intention som förening är att göra gott för våra invånare i form av tidiga satsningar på barn-och ungdomsverksamhet, med syfte att öka såväl fysiskt som psykiskt välmående samt förhindra utanförskap.

 

Vi hoppas nu på ert stöd och att ni i era kanaler försöker påverka förtroendevalda och tjänstemän i en riktning som främjar föreningsverksamheten, inte undergräver den.

 

 

Styrelsen för ÅK/IBS

 
Sponsorhuset
Sponsorer
ÅKIBS Webshop
Gräsroten
Dirma
Swish/Kontokort